Home‎ > ‎Blog‎ > ‎

Okonomiyaki

posted Mar 27, 2013, 10:18 AM by Tomohiro Otsuka
I enjoyed Hiroshima-style okonomiyaki.